Πολιτογράφηση αλλοδαπών: 11 σύντομες απαντήσεις

Του Βασίλη Χρονόπουλου. Αναδημοσίευση από το facebook.

1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των αλλοδαπών που δικαιούνται την Ελληνική Ιθαγένεια σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας.

Πράγματι. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε πέντε χρόνια αντί για δέκα (ισχύων Κώδικας Ιθαγένειας). Κατά τα άλλα οι προϋποθέσεις δεν αλλάζουν ιδιαίτερα.

Η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει τη δυνατότητα στους μετανάστες, όταν φτάσουν στα πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής να επιλέξουν είτε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είτε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Αυτό θα γίνει με δική τους απόφαση λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες αυτών και της οικογένειάς τους. Αυτοί που θα επιλέξουν την Ελληνική ιθαγένεια και είναι σε στρατεύσιμη ηλικία θα υποχρεωθούν να εκπληρώσουν την στρατιωτική τους θητεία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Στην πραγματικότητα αν δεν άλλαζε ο Κώδικας Ιθαγένειας βραχυπρόθεσμα πάνω από 100.000 μετανάστες που έχουν συμπληρώσει τα 10 χρόνια νόμιμης παρουσίας στη χώρα θα μπορούσαν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια. Ο ισχύων Κώδικας δεν προβλέπει προθεσμίες, γεγονός που σημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να καθυστερεί την έκδοση της σχετικής απόφασης αλλά, από την άλλη πλευρά, της δίνει το δικαίωμα να το κάνει και εξαιρετικά γρήγορα…

2. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του να αιτηθούν την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ιθαγένεια δεν αποδίδεται αυτομάτως.
Αν δεν την επιθυμούν, μπορούν έτσι κι αλλιώς να επιλέξουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμενόντος μετανάστη.
Σημειωτέον ότι:
Σε πέντε χρόνια οι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας δικαιούνται να τους χορηγηθεί άδεια επί μακρόν διαμένοντος βάσει της οποίας θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ με αυξημένη προστασία απέναντι στην απέλαση και στις διακρίσεις .
Οι αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες δεν απελαύνονται από την στιγμή που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι, ενώ  οι Κοινοτικοί έχουν από την πρώτη στιγμή και χωρίς καμία άλλη διατύπωση δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας, σε όποια χώρα της Ε.Ε. θελήσουν.

3.  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους “λαθρομετανάστες”.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια με προϋποθέσεις αυτοί που έχουν πάνω από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το καθεστώς νομιμότητας το έχει δώσει το Ελληνικό κράτος μέσα από αρκετά δύσκολες διαδικασίες. Ευνοϊκότεροι όροι υπάρχουν μόνο για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή έχουν μεγαλώσει στη χώρα.

4. Κάποιοι λένε ότι σε λίγα χρόνια οι “ξένοι” θα είναι περισσότεροι από τους Έλληνες στην Ελλάδα.

Υπερβολικό μεν, αλλά σε κάτι αληθινό. Όσο δεν δίνουμε πρόσβαση στην ιθαγένεια, όσοι αλλοδαποί έρχονται στην Ελλάδα θα παραμένουν για πάντα “ξένοι”. Το πόσο ξένος είναι αυτός που ζει 5, 10, 15 ή 20 και παραπάνω χρόνια στη χώρα είναι θέμα οπτικής….
Με τον νέο Κώδικα ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών θα μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών που θα γίνουν, αφού ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία Έλληνες πολίτες.

5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλοιώνει το εκλογικό σώμα της χώρας μας.

Το εκλογικό σώμα αλλοιώνεται, όταν οι διαδικασίες σύστασης του είναι αδιαφανείς. Για παράδειγμα, με τον προηγούμενο Κώδικα Ιθαγένειας (αναιτιολόγητο των αποφάσεων) οι κυβερνώντες μπορούν να επιλέξουν την απόδοση ιθαγένειας μόνο σε αυτούς που θα τους ψηφίσουν και να απορρίψουν όσους θέλουν. Μπορούν επίσης να εκβιάσουν την ψήφο χρησιμοποιώντας την μη ύπαρξη προθεσμίας για την έκδοση της τελικής απόφασης.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προτείνει “αντικειμενικοποίηση” των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κτήσης της ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης. Αυτό σημαίνει σημαίνει ότι θα είναι γνωστό από πριν και σε όλους το ποιοι θα δικαιούνται να αιτηθούν και να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Αν καταχρηστικά απορρίπτονται αιτήσεις, οι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής.

6. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλούν στη χώρα “λαθρομετανάστες”.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κανείς άνθρωπος χωρίς χαρτιά δεν μπορεί να επωφεληθεί της διαδικασίας πολιτογράφησης. Από την άλλη πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 7 με 18 χρόνια αν προσπαθήσει να αποκτήσει δικαιώματα μέσω των παιδιών του που θα γεννηθούν ή θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο δεν καλεί “λαθρομετανάστες”. Η προσπάθεια παραπληροφόρησης που έχει στηθεί γύρω από αυτό, μπορεί…

7. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνουν Ελληνική ιθαγένεια σε εγκληματίες.

Οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτη από αλλοδαπούς που έχουν τελέσει έγκλημα στη χώρα μας.
Προϋπόθεση πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 5 (1β) είναι:
β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα.
Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών στη χώρα μας γίνεται σαφές ότι η αναφορά σε παραβατικούς μετανάστες σε σχέση με τον προτεινόμενο Κώδικα Ιθαγένειας είναι απλά εκτός θέματος.
Θα έλεγε κανείς μάλιστα, ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι περισσότερο αυστηρές από ό,τι χρειάζεται….

8. Να δίνεται Ελληνική ιθαγένεια αρκεί να παραιτούνται αυτής που ήδη έχουν. Όχι στη διπλή ιθαγένεια.

Αν γίνει αυτό, τι θα απογίνει με τους Έλληνες του Εξωτερικού; Όταν αποκτούν την ιθαγένεια του τόπου διαμονής τους ή όταν είναι τέκνα δεύτερης και τρίτης γενιάς, θα έχουν πρόσβαση στην eλληνική ιθαγένεια;

9. Οι μετανάστες που θα αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια θα φέρουν εδώ τις οικογένειες τους και θα αλλοιώσουν τη σύνθεση της χώρας.

Δεν χρειάζεται να αποκτήσουν την ιθαγένεια για να καλέσουν την οικογένειά τους στη χώρα. Μπορούν να το κάνουν πολύ πριν (όταν συμπληρώσουν μόνο δυο και όχι πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα). Το προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκή οδηγία περί οικογενειακής επανένωσης .
Άρθρο 5 ΠΔ 131/06
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση:
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειάς του, κατά το άρθρο 4 του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται, όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας.

10. Η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματική.

Γενικά, όταν κάτι δεν μας αρέσει το βαφτίζουμε αντισυνταγματικό. Το δημοψήφισμα προβλέπεται ως θεσμός από το Σύνταγμα μας στο άρθρο 44 παρ.2 και δεν λέει πουθενά ότι όταν πολλοί ή λιγότεροι πολίτες το θελήσουν μπορούν να προκαλέσουν τη διεξαγωγή του.
Σε κάθε περίπτωση το σύνταγμα μας προβλέπει ότι η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο και στη απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής για εθνικά θέματα. Στην περίπτωση ψηφισμένου νομοσχεδίου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής μετά από πρόταση των δύο πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών…

Άρθρo 44

*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.
Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.
Aν το νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.

11. Η χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες είναι βόμβα στα θεμέλια της εθνικής και κοινωνικής συνοχής.

Οι μοναδικοί που ετοιμάζονται για πόλεμο και συγκρούσεις υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα βίαιο λόγο είναι ένα μέρος από αυτούς που αντιτίθενται στις προτάσεις της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι πολίτες μιας χώρας αλλά και οι κάτοικοι της μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβλήματα. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής μπορεί να αποτελέσει ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός από τα δικαιώματα ανθρώπων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.

Advertisements

26 Σχόλια

 1. «Αν γίνει αυτό, τι θα απογίνει με τους Έλληνες του Εξωτερικού; Όταν αποκτούν την ιθαγένεια του τόπου διαμονής τους ή όταν είναι τέκνα δεύτερης και τρίτης γενιάς, θα έχουν πρόσβαση στην eλληνική ιθαγένεια;»

  Πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες, που κακώς συμφύρονται. Τα τέκνα νιοστής γενεάς έχουν ήδη την ιθαγένεια, απλώς είναι ανενεργή. Η δε πρώτη περίπτωση αφορά το κράτος υποδοχής, όχι εμάς. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικά ερωτήματα α) αν πρέπει να αφαιρήται η ιθαγένεια από τους ημεδαπούς που αποκτάνε αλλοδπαή ιθαγένεια (κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει ;-) ), και β) αν πρέπει να ζητήται από τους αλλοδαπούς που αποκτάνε την ημεδαπή ιθαγένεια η αποποίηση της πρώτης ιθαγένειας (δεν είμαι βέβαιος, το κάνει η Γερμανία ας πούμε, ας το σκεφτούμε). Πιο ισχυρό θα ήταν ένα επιχείρημα του τύπου «αφού εμείς ζητάμε από την Αλβανία να κάνη ακριβώς το αντίθετο!».

  «10. Η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματική.»

  Πολύ προσεκτικός ο Χρονόπουλος, θέτει το εύκολο ερώτημα. Όντως έτσι είναι. Το δύσκολο ερώτημα όμως δεν είναι αν το Σύνταγμα επιβάλλει δημοψήφισμα, αλλά αν το επιτρέπει. Και υποψιάζομαι ότι δεν απαντά σε αυτό επειδή δεν του αρέσει πολιτικά η απάντηση.

  Κατά τα άλλα, ωραίο κείμενο.

 2. Η μοναδική μου ένσταση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η πενταετία για την κτήση ιθαγένειας. Συμφωνώ εμφατικά με τους χρονικούς περιορισμούς στην έκδοση αποφάσεων των υπό κρίση περιπτώσεων από τις Αρχές (γνωρίζω περίπτωση που περίμενε δέκα χρόνια για να εκδοθεί απόφαση περί κτήσης ιθαγένειας απ το υπουργείο), ως μέρος ενός ευρυτερου σχεδίου βελτίωσης της αποδοτικότητας στη διοίκηση. Συμφωνώ ακόμα περισσότερο με τα παρεχόμενα δικαιώματα ψήφου κλπ. Διαφωνώ με την πενταετία για τους εξής λόγους:

  Η πλειοψηφία των αλλοδαπών κατοίκων πενταετίας διαβιοί με άδεια εργασίας στη χώρα. Η άδεια εργασίας (ΑΚΑ «αυτοκόλλητο» για τους γνωρίζοντες) σα θεσμός παρ’όλα τα προβλήματά του διαθέτει μια άλφα λογική που αντικατοπτρίζει όχι μόνο το κράτος υποδοχής αλλά και τη νοοτροπία των ίδιων των μεταναστών. Οι άνθρωποι ήλθαν για να δουλέψουν, δεν επιθυμούν τη ζύμωση με την κοινότητα, διατηρούν την ιδιαιτερότητα τους, και καλά κάνουν. Με την ιθαγένεια κερδίζουν περισσότερα «κοινωνικά» και πολιτικά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα διαμονής στην Ευρώπη ως κοινοτικοί, δικαίωμα στην κατώτερη σύνταξη (ΟΓΑ), βοηθήματα , κλπ.Καλώς. Το ερώτημα τώρα είναι τι κερδίζει το κράτος το οποίο τους αναγνωρίζει ως ιθαγενείς. Δεν έχω λάβει σαφή απάντηση ως τώρα. Το μόνο επιχείρημα που άκουσα ήταν πως τους δίνεται η ευκαιρία να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό και πολιτιστικά.

  Προσωπικά δεν βλέπω κάτι τέτοιο από τους μετανάστες πενταετίας που ονειρεύονται επιστροφή στις πατρίδες τους και στις οικογένειες τους. Υπάρχουν μέχρι και αλλοδαποί φοιτητές με άδεια σπουδών που διαμένουν στην Ελλάδα πέντε χρόνια. Ποιο το νόημα να τους δωθεί η ιθαγένεια , όταν οι ίδιοι δεν αισθάνονται κανένα δεσμό με τη χώρα υποδοχής?

  • Μα απλώς αν δεν αισθάνονται κανένα δεσμό δεν θα τη ζητήσουν (την ιθαγένεια). άλλωστε δεν είναι υποχρεωτική. Επειδή λές για γνωρίζοντες, η ΑΚΑ δεν είναι άδια εργασίας αλλά άδεια διαμονής. Δεν νομίζεις ότι κάποτε πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία τι ακριβώς κερδίζει και ποιος; Επιτέλους για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια μιλάμε.

   • @Vasvali

    Πρέπει να είναι πολύ ωραίο να ζεις σε έναν τόσο όμορφο αγγελικά πλασμένο κόσμο που όλοι αγαπάνε όλους και κανείς δεν εχθρεύεται κανέναν. ‘Η αλλίως πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι;

    Η ιθαγένεια δεν είναι υποχρεωτική ασφαλώς, αλλά ένας μη-ευρωπαίος παίρνωντας αποκτά πολλαπλά δικαιώματα σε σχέση με το ελληνικό κράτος και την Ευρώπη. Έχει δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο, έχει δικαιώμα «ρουσφετιού», αποκτά πολιτικά δικαιώματα το οποίο σημαίνει ότι οργανωμένα πλέον μπορεί να επηρεάζει τη πολιτική ζωή της χώρας και να γίνει μια πέμπτη φάλαγγα όπως οι Τούρκοι της Βουλγαρίας και Γερμανίας και έτσι να εκβιάζει υπερ των συμφερόντων της δικής του πατρίδας τα κόμματα και τους πολιτικούς. κλπ κλπ κλπ

    Η ανθρώπινη αξιοπρέπει δεν πλήγεται με το να μην παίρνει κάποιος ιθαγένεια σε μια χώρα, εσείς οι επαγγελματίες αντιρατσιστές την πλήγεται με το να υποστηρίζετε τέτοιους νόμους-εκτρώματα και αυξάνεται την ταρίφα των δουλεμπόρων που φέρνουν όλους αυτούς τους άμοιρους στην Ελλάδα.

   • @Nero
    «αλλίως, παίρνωντας, την πλήγεται, και αυξάνεται.»

    Πριν αποκαλέσεις ηλίθιο κάποιον, σκόπιμο είναι να μάθεις και λίγη ορθογραφία.

 3. Η δεκαετής παραμονή παρέχει περισσότερα εχέγγυα γνωριμίας με την χώρα και την κουλτούρα της, και πολιτιστικής ενσωμάτωσης. Δε βρίσκω γιατί θα πρέπει να μειωθεί

  • Για σκέψου λίγο τι θα κεδίσεις εσύ π.χ. αν ένας αλλοδαπός ταλαιπωρείται μέσα στην ανασφάλεια για ακόμα 5 χρόνια.

 4. Χάρη, πάντως όπου πενταετία νόμιμης παραμονής πρέπει να διαβάζουμε χαλαρά 7-8 χρόνια.

  Τι κερδίζουμε;

 5. Τι κερδίζουμε;

  Ενσωμάτωση όσων θέλουν να ενσωματωθούν, αφομοίωση όσων θέλουν να αφομοιωθούν. Και καλό ταξίδι στην ΕΕ όσων εξαρχής ήταν περαστικοί. ;-)

 6. Ευχαριστώ για τα σχόλια! Μας κάνουν πάντα καλύτερους!
  κ. Αναγνωστόπουλε,
  έτσι όπως τα λέτε είναι. Βέβαια αυτό που λέτε συμβαίνει σήμερα. Αν το ελληνικό κράτος ψηφίσει ότι προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης είναι η παραίτηση από την υφιστάμενη τότε είναι πιθανή η αντίδραση (σε βάθος χρόνου βέβαια) και των κρατών προέλευσης των πολιτογραφούμενων. Η προτροπή για παραίτηση από ιθαγένειες θα προκαλέσει τριβές (διαφορετικής έντασης κάθε φορά) στις διεθνείς μας σχέσεις. Θα αντιδράσουν οι γείτονες που αναφέρετε πιο πάνω αλλά θα ενοχληθούν φαντάζομαι και οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, Αυστραλία κλπ.
  Ομιλώ περισσότερο για τους Έλληνες που μεταναστεύουν σήμερα και θα ζητήσουν ιθαγένεια αύριο…
  Το κάνει πράγματι η Γερμανία αλλά νομίζω ότι αν το ακολουθήσουμε κι εμείς θα δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα και δεν θα λύσουμε κανένα.
  Αυτό που κάτι σας θυμίζει δεν θέλω να το θυμάμαι. :)

  κ. Πεϊτσίνη,
  Πράγματι τα 5 χρόνια είναι κάτι που προβληματίζει πολλούς. Βέβαια δεν πρόκειται για αυτόματη διαδικασία. Η διαδικασία θα φτάνει κοντά στα δυο χρόνια. Επίσης, όπως μάλλον θα γνωρίζετε ήδη, πολλοί μετανάστες έχουν ήδη συμπληρώσει πολύ περισσότερα από 10 χρόνια στη χώρα και ιθαγένεια δεν έχουν δει ακόμα κι αν την έχουν ζητήσει.
  Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι το τι σημαίνουν οι παρακάτω ε και στ προϋποθέσεις. Είναι αρκετά γενικές και αφηρημένες αλλά με αυτές μετριέται αυτό που λέτε και μάλλον όχι τόσο πολύ με τα χρόνια παραμονής. Έχω την αίσθηση μάλιστα ότι ο τρόπος που είναι διατυπωμένες αφήνουν την ευχέρεια για απόρριψη αιτήσεων (που πλέον πρέπει να είναι αιτιολογημένη). Πρέπει να υπάρξει ίσως και εδώ αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων..
  Τέλος πάντων αυτό που λέτε είναι κάτι που θα το δούμε μπροστά μας στο μέλλον…
  δ. να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής δεν απαιτείται για αυτόν που είναι σύζυγος
  Έλληνα ή Ελληνίδας ή έχει τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας και διαμένει επί μια τριετία στην Ελλάδα, καθώς και για εκείνον που έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα. Για τους συζύγους Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετούν στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους. Για τους ομογενείς και τους κατόχους ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται η χρονική προϋπόθεση της πενταετούς διαμονής.
  ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  στ. να αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες την διέπουν.»

 7. Γεια χαρά Βασίλη, χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Με λένε Θανάση :-)

  «Αν το ελληνικό κράτος ψηφίσει ότι προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης είναι η παραίτηση από την υφιστάμενη τότε είναι πιθανή η αντίδραση (σε βάθος χρόνου βέβαια) και των κρατών προέλευσης των πολιτογραφούμενων.»

  Οι κλασσικές χώρες υποδοχής τύπου ΗΠΑ δεν νομίζω δα. Πιο πιθανό είναι το πρόβλημα με Αλβανία και Τουρκία (τώρα που θα μας επιτρέψη και ο πολυχρονεμένος Ερδογάνος να γίνωνται επίσκοποι του Οικουμενικού Θρόνου Ελλαδίτες!)

  Αλλά αυτά είναι πολιτική. Θα ήθελα να ακούσω επιχειρήματα και ως προς την δικαιότητα μιας τέτοιας ρύθμισης.

  Σκεφτόμουνα, συζητούμε για τους μετανάστες, και καλά κάνουμε, και οι Πολίτες στο Π. Φάληρο έχουν διαβατήριο τούρκιγιε τζουμχουριετί…

  Για το επιτρεπτό του δημοψηφίσματος ποια είναι η γνώμη σου;

 8. Γεια σου Θανάση λοιπόν,

  Χρησιμοποίησα τη λέξη ενοχληθούν για ΗΠΑ, Καναδά κλπ γιατί φαντάζομαι ότι αν πούμε σε Αμερικάνο να αποποιηθεί την αμερικάνικη ιθαγένειά του δενθα του αρέσει ιδιαίτερα.
  Κατά τ άλλα το θέμα είναι βασικά πολιτικό μια από την αρχή μέχρι το τέλος είναι δικαίωμα της Ελλάδας να αποφασίσει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν αυτοί που θέλουν να γίνουν έλληνες πολίτες. Η πλειοψηφία της Βουλής αποφασίζει…

  Νομίζω ότι η παραπάνω απάντηση δίνει και το στίγμα για την επόμενη.
  Δεν είμαι απολύτως σίγουρος για αυτά που λέγονται για το δημοψήφισμα. Το επιχείρημα περί ατομικών δικαιωμάτων ταίριαζε περισσότερο στην περίπτωση των ταυτοτήτων …
  Είμαι προσεκτικός…

 9. Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων δεν τίθεται σε διαβούλευση, πόσω μάλλον σε δημοψήφισμα.

 10. Επίσης: η δημοψηφισματολαγνική λογική αναιρεί την ίδια την έννοια της Κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί αύριο-μεθαύριο, θα ζητείται με την ίδια ευκολία δημοψήφισμα π.χ. για το ασφαλιστικό, τη φορολόγηση ή την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, και τα δυνάμει αποτελέσματά τους θα είναι εντελώς προβλέψιμα, αλλά και 100% μη εφαρμόσιμα.

 11. Φελέκι, έχεις κενά. Αν η κοινοβουλευτική προβλέπει στο ίδιο της το Σύνταγμα τα δημοψηφίσματα, μάλλον έχει αποφασίσει πριν από σένα να «αναιρέση» τον εαυτό της. Και δημοψήφισμα δεν επιτρέπεται για τα δημοσιονομικά, διάβασε το άρ. 44 Σ.

 12. > 4. Κάποιοι λένε ότι σε λίγα χρόνια οι “ξένοι” θα είναι περισσότεροι από τους Έλληνες στην Ελλάδα.

  Xm… kati san tis HPA diladi… pou pigane oi ksenoi (kirios apo tin Europi – na min thikso to thema Afriki, asto ponaei) kai «antikatestisan» tous ntopious (Indianous)… Kai apo tote i xora paei kata diaolou, eee?
  Ti oraia pou itane prin… moni kai apokomeni apo ton kosmo… kai ti xalia pou tin kanane oi «ksenoi»… pagosmia yperdinami, me dinati (kala leme, tora) oikonomia, na kathorizei to melon tou kosmou (kala, kala…)… XALIA!
  Alimono mas na pathename kai emeis kati tetio!
  A-pa-pa! Kalitera na minoume aftoi pou eimaste!

  Kai min mou pite oti oi Indianoi itane «agrioi» eno oi dikoi mas politismenoi, giati, etsi opos pame (ypogenitikotita), se (ligous) aiones (nai … sorry, koitao ligo pio makria apo ti miti mou!) den tha exoune minei kai poloi … «apogonoi»!
  (opos fisika den exoune minei poloi Indianoi).

 13. vasvali

  Καλημέρα! Τώρα είδα τα σχόλια σου! Βασικά η «άδεια εργασίας» που γράφω είναι κατά λέξη η «άδεια διαμονής για εργασία» του άρθρου 15 του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3536/07. Είναι η περίφημη άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου της οποίας κάνουν χρήση οι περισσότεροι από τους νόμιμους αλλοδαπούς.Λέγεται αυτοκόλλητο γιατί επικολλάται στο διαβατήριο του αλλοδαπού.

  Φυσικά και θα πρέπει να δούμε τι κερδίζει και ποιος. Αλλιώς οφείλαμε να δώσουμε ιθαγένεια και στους απείρως περισσότερους παρανόμως εισελθόντες , κοινώς η άποψη σου εάν τους αφήνει απ έξω είναι απλά υποκριτική και σόρυ κιόλας. Από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως οι υποδομές της χώρας (τεχνικές-οικονομικές κλπ) έχουν διαμορφωθεί από τον πλούτο γενεών, είναι όμως πεπερασμένο μέγεθος συνεπώς το να παρέχεται άκριτα η πλήρης δέσμη δικαιωμάτων του πολίτη στον κάθε περαστικό ή προσωρινώς διαμένοντα δεν είναι πρακτικό.

  Εάν μιλούμε για Συνταγματικό Πατριωτισμό με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα σαν έννοια,θα πρέπει να δεχόμαστε επίσης την έννοια του ανήκειν και του πιστεύειν σε κάποιες βασικές αρχές που ορίζουν συνταγματικά την συγκεκριμένη κοινότητα. Μετανάστες πενταετίας δε γνωρίζουν καλά καλά ελληνικά, πόσο μάλλον δεν έχουν διαβάσει το Σύνταγμα της Ελλάδος,ούτε καν ξέρουν ότι υπάρχει. Το μόνο που γνωρίζουν-και αυτό είναι φυσιολογικό- είναι πως ήρθαν εδώ για να δουλέψουν και να στείλουν λεφτά στις οικογένειες τους.

  Αυτό δεν τους κάνει φυσικά να νιώθουν Ελληνες, και νομίζω πως η αίτηση πολιτογράφησης τους θα γίνει εκ μέρους τους καθαρά επί σκοπώ κέρδους, κάτι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο γι αυτούς, και για μένα επίσης. Κοινώς σ αυτή την ιστορία το κέρδος παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που εσύ και λοιποί ιδεαλιστές πιστεύετε. Αφού λοιπόν μιλάμε με όρους κέρδους γιατί θεωρείς ότι το κράτος υποδοχής δεν πρέπει να υπολογίσει το δικό του κέρδος από την όλη συνδιαλλαγη?

 14. Παντελώς κενή περιεχομένου δε η σύνδεση της έννοιας της Αξιοπρέπειας με την ιθαγένεια. Δηλαδή οι διαμένοντες με ανά διετία ανανεούμενη άδεια εργασίας στερούνται αξιοπρέπειας? Ή η αξιοπρέπεια είναι ένα αγαθό που θα πρέπει να επιφυλάσσεται από την ελληνική έννομη τάξη μόνο για τους ιθαγενείς? Οι αιτούντες πολιτικό άσυλο μη-Ελληνες δε θα πρέπει να θεωρούν την αξιοπρέπεια τους αυτονόητη?

 15. Θανάση, το παράδειγμά μου ήταν όντως χονδροειδέστατο. Τo χρησιμοποίησα απλώς για να στηλιτεύσω τη δημοψηφισματολαγνεία που πιάνει όλα τα κόμματα και τους λοιπούς φορείς, όταν, συνήθως κάπως απότομα, πάει να αλλάξει ή να εξσυγχρονιστεί κάτι. Εντελώς ενδεικτικά θυμίζω τις σκοταδιστικές χριστοδουλικές κραυγές (πακέτο με τα συλλαλητήρια), που απαιτούσαν δημοψήφισμα για τις ταυτότητες το 2000, τον Αλαβάνο το 2008 που ζητούσε δημοψήφισμα για το ασφαλιστικό, τον Καρτζαφέρη το 2009 που έκανε πρόταση για δημοψήφισμα για τη δυνάμει ένταξη της FYROM και της Τουρκιας στην Ε.Ε κ.λπ., κ.λπ.
  Κοινός άξονας όλων αυτών: η άρνηση για οποιαδήποτε συναίνεση στην αλλαγή όσων είχαμε συνηθίσει, η στέρεα άρνηση να κλονιστούν οι βεβαιότητές μας, ακόμα κι όταν ήταν κοινός τόπος πως η εμμονική ακινησία είναι αναχρονιστική και ατελέσφορη.

 16. Xάρη Πεϊτσίνη, καλησπέρα

  Νομίζω πως η διαφωνία μας, όπως εξάγεται από τα σχόλιά σου και τα δικά μου, έγκειται στην απόλυτα διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, εφόσον μπορούμε να διαλεγόμαστε.
  Προσωπικά λοιπόν, θα ήμουν αντίθετος ακόμη και με τη διαβούλευση (στην οποία, παρεπιμπτόντως, ίσως κακώς, έλαβα μέρος). Κι αυτό επειδή θεωρώ άκρως ταπεινωτικό για τους συμπολίτες μας να τίθενται υπό την κρίση μας.
  Θεωρώ ακόμη ότι η ρύθμιση των ανοιχτών θεμάτων των μεταναστών είναι απλώς τυπική υποχρέωση του κράτους και τίποτε πέραν αυτού. Υπ᾽ αυτή την έννοια, και δεδομένου ότι η ισότητα μεταξύ των πολιτών ανεξαρτήτως, φυλής, χρώματος κ.ο.κ. είναι κατοχυρωμένη από την εποχή της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, (αν ζούσαμε σε πραγματική και όχι ολιγαρχική δημοκρατία), δεν θα είχε κανένα νόημα η αποδοχή ή η απόρριψη απ᾽ οποιονδήποτε του αυτονόητου.
  Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα: Δεν θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να κρίνω αν θα πρέπει να δοθούν ή όχι δικαιώματα σε ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων. Γιατί θα παρήλκε, κατά τη γνώμη μου, η απόδοση ιθαγένειας αν τα δικαιώματα ήταν εξασφαλισμένα. Άρα εξασφαλισμένη (και αυτονόητη) θα ήταν και η αξιοπρέπεια προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Η στέρηση της αξιοπρέπειάς τους σχετίζεται με τις συμπεριφορές που έχουν υποστεί οι αιτούμενοι, αλλά και οι κάτοχοι άδειας διαμονής. Να μην αναφέρω παραδείγματα, τα ξέρουμε όλοι.
  Μπορεί κανείς να μιλήσει για κέρδος ως προς την συμφέρουσα ή μη σύναψη μιας σύμβασης π.χ., ως προς την αγορά ή πώληση μετοχών κ.ο.κ.
  Όχι όμως για τις ανθρώπινες ζωές.

 17. Γιατί θα παρήλκε, κατά τη γνώμη μου, η απόδοση ιθαγένειας αν τα δικαιώματα ήταν εξασφαλισμένα

  Άρα νομίζω πως ο στόχος κάθε αναμορφωτικής προσπάθειας του υπάρχοντος κράτους-δικαίου είναι η επαναφορά του στον ορθό ρόλο της προστασίας δικαιωμάτων και όχι η επέκταση της έννοιας του δικαιώματος στην..ιθαγένεια που δε θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί ως «δικαίωμα». Γιατί οδηγούμαστε έτσι στο ευτράπελο ένας κάτοικος Ελλάδος, υπήκοος ξένης χώρας, που δεν επιθυμεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια να θεωρούμε ότι συναινεί εμμέσως στην καταπάτηση…δικαιώματος του.

 18. Ακολουθεί απάντηση σημείο προς σημείο, η οποία βρίσκεται και εδώ:

  «1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των αλλοδαπών που δικαιούνται την Ελληνική Ιθαγένεια σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας.

  Πράγματι. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε πέντε χρόνια αντί για δέκα (ισχύων Κώδικας Ιθαγένειας). Κατά τα άλλα οι προϋποθέσεις δεν αλλάζουν ιδιαίτερα.
  […]»

  Η μείωση του χρόνου παραμονής δεν σημαίνει μόνο πως ο μετανάστης θα πρέπει να περιμένει λιγότερο για να γίνει Έλληνας πολίτης.
  Σημαίνει και πως θα αυξηθεί ο αριθμός όσων θα μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες, αφού κάποιοι μετανάστες μένουν νόμιμα στην Ελλάδα για 5 χρόνια, αλλά δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μείνουν μόνιμα για 10. Επιπλέον πιθανοί νέοι μετανάστες συνυπολογίζουν το καθεστώς ιθαγένειας που επικρατεί σε μια χώρα πριν αποφασίσουν να έρθουν εδώ ή να πάνε κάπου αλλού.
  Οι δε προϋποθέσεις αλλάζουν ριζικά: απαλείφονται οι προϋποθέσεις του ήθους, της προσωπικότητας, της γνώσης της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Θεωρεί ο κ. Χρονόπουλος πως αυτές οι αλλαγές είναι άνευ σημασίας;

  «2. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας.
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του να αιτηθούν την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ιθαγένεια δεν αποδίδεται αυτομάτως.
  Αν δεν την επιθυμούν, μπορούν έτσι κι αλλιώς να επιλέξουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμενόντος μετανάστη.
  Σημειωτέον ότι:Σε πέντε χρόνια οι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας δικαιούνται να τους χορηγηθεί άδεια επί μακρόν διαμένοντος βάσει της οποίας θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ με αυξημένη προστασία απέναντι στην απέλαση και στις διακρίσεις .
  Οι αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες δεν απελαύνονται από την στιγμή που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι, ενώ οι Κοινοτικοί έχουν από την πρώτη στιγμή και χωρίς καμία άλλη διατύπωση δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας, σε όποια χώρα της Ε.Ε. θελήσουν.»

  Σημειωτέον ότι:
  Οι επί μακρόν διαμένοντες δεν έχουν απόλυτο δικαίωμα παρουσίας στην Ελλάδα και μπορούν να απελαθούν εάν υποπέσουν σε σοβαρό αδίκημα ή να μην ανανεωθεί η άδεια παραμονής τους για οποιονδήποτε λόγο.
  Ούτε μπορούν να μεταδώσουν την Ελληνική ιθαγένεια σε τέκνα που αποκτούν ή έχουν ήδη αποκτήσει σο εξωτερικό.
  Οι δε πολιτογραφηθέντες Έλληνες διατηρούν την ελληνική ιθαγένεια ακόμα κι αν διακόψουν κάθε σχέση με την Ελλάδα και την μεταδίδουν ες αεί στους απογόνους τους που δεν θα έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα αλλά θα μπορούν παραταύτα να μπαινοβγαίνουν στην χώρα.

  «3. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους “λαθρομετανάστες”.»»Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια με προϋποθέσεις αυτοί που έχουν πάνω από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το καθεστώς νομιμότητας το έχει δώσει το Ελληνικό κράτος μέσα από αρκετά δύσκολες διαδικασίες. Ευνοϊκότεροι όροι υπάρχουν μόνο για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή έχουν μεγαλώσει στη χώρα.»

  Το νομοσχέδιο δίνει σαφώς και ρητά την Ελληνική ιθαγένεια σε ανήλικους λαθρομετανάστες που φοιτούν στα Ελληνικά σχολεία.

  Την δίνει δε εμμέσως στους γονείς τους οι οποίοι ως γονείς ανήλικων Ελλήνων υπηκόων αποκτούν δικαίωμα νόμιμης παρουσίας στην χώρα και στη συνέχεια πολιτογράφησης.

  Οι μόνοι λαθρομετανάστες που δεν θα μπορούν να πολιτογραφηθούν με αυτό το νομοσχέδιο είναι οι άτεκνοι. Κι αυτοί όμως θα αποκτήσουν κίνητρο για να κάνουν παιδιά (επιδότηση της γεννητικότητας αλλοδαπών δηλαδή!) έτσι ώστε να αποκτήσουν νομιμότητα και αργότερα ιθαγένεια.
  Το δε καθεστώς νομιμότητας δεν το έδωσε το Ελληνικό κράτος με «αρκετά δύσκολες διαδικασίες» αλλά με μαζικές εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις ανθρώπων που παράνομα εισήλθαν ή παρέμειναν στην χώρα και οι οποίοι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν απήλαυσαν ποτέ νομιμοποίησης.

  «4. Κάποιοι λένε ότι σε λίγα χρόνια οι “ξένοι” θα είναι περισσότεροι από τους Έλληνες στην Ελλάδα.Υπερβολικό μεν, αλλά σε κάτι αληθινό. Όσο δεν δίνουμε πρόσβαση στην ιθαγένεια, όσοι αλλοδαποί έρχονται στην Ελλάδα θα παραμένουν για πάντα “ξένοι”. Το πόσο ξένος είναι αυτός που ζει 5, 10, 15 ή 20 και παραπάνω χρόνια στη χώρα είναι θέμα οπτικής….Με τον νέο Κώδικα ο αριθμός των αλλοδαπών πολιτών θα μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών που θα γίνουν, αφού ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία Έλληνες πολίτες.»

  Η νομική πράξη της πολιτογράφησης δεν μετατρέπει αυτόματα έναν «ξένο» σε «Έλληνα». Απλά μετατρέπει έναν «αλλοδαπό» σε «Έλληνα πολίτη».
  Όταν λέμε πως θα αυξηθεί ο αριθμός των ξένων, δεν εννοούμε βέβαια πως θα αυξηθεί ο αριθμός των αλλοδαπών. Εννοούμε πως με τα δικαιώματα παραμονής και οικογενειακής που προκύπτουν από την ελληνική ιθαγένεια και την ενθάρρυνση της μετανάστευσης θα αυξηθει ο αριθμός των αλλογενών («ξένων») που θα διαβιούν στην Ελλάδα.

  «5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλοιώνει το εκλογικό σώμα της χώρας μας.
  Το εκλογικό σώμα αλλοιώνεται, όταν οι διαδικασίες σύστασης του είναι αδιαφανείς. Για παράδειγμα, με τον προηγούμενο Κώδικα Ιθαγένειας (αναιτιολόγητο των αποφάσεων) οι κυβερνώντες μπορούν να επιλέξουν την απόδοση ιθαγένειας μόνο σε αυτούς που θα τους ψηφίσουν και να απορρίψουν όσους θέλουν. Μπορούν επίσης να εκβιάσουν την ψήφο χρησιμοποιώντας την μη ύπαρξη προθεσμίας για την έκδοση της τελικής απόφασης.
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προτείνει “αντικειμενικοποίηση” των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κτήσης της ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης. Αυτό σημαίνει σημαίνει ότι θα είναι γνωστό από πριν και σε όλους το ποιοι θα δικαιούνται να αιτηθούν και να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Αν καταχρηστικά απορρίπτονται αιτήσεις, οι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής.»

  Η περιγραφή του ισχύοντος κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας είναι παντελώς λανθασμένη. Ο αριθμός των πολιτογραφήσεων με βάση τον ισχύοντα κώδικα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και ακόμα και όλοι όσοι πολιτογραφούντο σε μια τετραετία ήταν ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα ανετρέπετο. Μοναδική εξαίρεση η καταχρηστική πολιτοράφηση στην οποία προέβη το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές του 2000…
  Η εκλογική ανατροπή δεν συμβαίνει μόνο όταν τα κριτήρια είναι υποκειμενικά. Μπορεί κάλιστα να συμβεί όταν τα κριτήρια είναι αντικειμενικά, αν υπάρχει βάσιμη προσδοκία πως ο μέγιστος αριθμός όσων πολιτογραφηθούν θα ψηφίσουν το κόμμα που τους πολιτογραφεί.
  Τόσο η Ευρωπαϊκή εμπειρία η οποία δείχνει πως οι μετανάστες ψηφίζουν κεντροαριστερά, τόσο η ευγνωμοσύνη προς το κόμμα που τους πολιτογραφεί στην Ελλάδα δείχνει πως η μεγάλη τους πλειοψηφία θα ψηφίζει ΠΑΣΟΚ παρά τα όποια «αντικειμενικά» κριτήρια.

  «6. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλούν στη χώρα “λαθρομετανάστες”.
  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κανείς άνθρωπος χωρίς χαρτιά δεν μπορεί να επωφεληθεί της διαδικασίας πολιτογράφησης. Από την άλλη πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 7 με 18 χρόνια αν προσπαθήσει να αποκτήσει δικαιώματα μέσω των παιδιών του που θα γεννηθούν ή θα μεγαλώσουν στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο δεν καλεί “λαθρομετανάστες”. Η προσπάθεια παραπληροφόρησης που έχει στηθεί γύρω από αυτό, μπορεί…»

  Αναφέρθηκα παραπάνω επακριβώς πως συμβαίνει η πρόσκληση στους λαθρομετανάστες. Ούτε είναι πολύς ο χρόνος των 7 ετών αναμονής για έναν υποψήφιο λαθρομετανάστη όταν γνωρίζει πως με τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο χρόνος αναμονής για τη νομιμοποίηση είναι άπειρος…
  Ο σημερινός πατέρας ή μητέρα παιδιού ηλικίας 5-11 ετών οπουδήποτε στον κόσμο γνωρίζει πως σε 6-7 έτη μπορεί να κάνει το παιδί του Έλληνα (και Ευρωπαίο) πολίτη, και τον εαυτό του μόνιμο και νόμιμος κάτοικο χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αν το παιδί είναι μικρότερο η αναμονή είναι λίγο μεγαλύτερη (έως ότου γραφτεί στο σχολείο και συμπληρώσει το δημοτικό).
  Αν δεν είναι αυτό κίνητρο προς λαθρομετανάστευση, δεν ξέρω ποιο είναι…

  «7. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνουν Ελληνική ιθαγένεια σε εγκληματίες.
  Οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτη από αλλοδαπούς που έχουν τελέσει έγκλημα στη χώρα μας.Προϋπόθεση πολιτογράφησης σύμφωνα με το άρθρο 5 (1β) είναι:β. να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα.Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών στη χώρα μας γίνεται σαφές ότι η αναφορά σε παραβατικούς μετανάστες σε σχέση με τον προτεινόμενο Κώδικα Ιθαγένειας είναι απλά εκτός θέματος.Θα έλεγε κανείς μάλιστα, ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι περισσότερο αυστηρές από ό,τι χρειάζεται….»

  Ο κ. Χρονόπουλος παραβλέπει το γεγονός πως παιδιά που πήγαν τις τρεις πρώτες τάξεις στο Δημοτικό ή έξι τάξεις στο Ελληνικό σχολείο ή γεννιούνται στην Ελλάδα και ένας γονέας τους μένει στην χώρα νόμιμα για μια πενταετία γίνεται Έλλην πολίτης με δήλωση, και κανένας έλεγχος παραβατικότητας δεν προβλέπεται γι’αυτή την κατηγορία.

  Επομένως οποιοσδήποτε ανήλικος ή ενήλικος (18-21 ετών) που έχε προβεί σε έγκλημα και έχει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση είτε του ίδιου είτε των γονέων του δεν μπορεί να μην λάβει την ελληνική ιθαγένεια εάν ισχυσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

  Επομένως σαφώς δίδεται η ελληνική ιθαγένεια σε εγκληματίες.

  «8. Να δίνεται Ελληνική ιθαγένεια αρκεί να παραιτούνται αυτής που ήδη έχουν. Όχι στη διπλή ιθαγένεια.

  Αν γίνει αυτό, τι θα απογίνει με τους Έλληνες του Εξωτερικού; Όταν αποκτούν την ιθαγένεια του τόπου διαμονής τους ή όταν είναι τέκνα δεύτερης και τρίτης γενιάς, θα έχουν πρόσβαση στην eλληνική ιθαγένεια;»

  Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ρυθμιστεί άνετα. Όποιος έχει ήδη την ελληνική ιθαγένεια μπορεί να λαμβάνει μιαν άλλη (π.χ. των ΗΠΑ ή της Αυστραλίας) εφόσον όμως δεν λαμβάνει την ιθαγένεια της οποίας έχει παραιτηθεί.

  Δηλαδή αν π.χ. ένας Αιγύπτιος παραιτηθεί της Αιγυπτιακής ιθαγένειας για να γίνει Έλληνας και μετά επανακτήσει την Αιγυπτιακή θα χάνει την Ελληνική ιθαγένεια.

  «9. Οι μετανάστες που θα αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια θα φέρουν εδώ τις οικογένειες τους και θα αλλοιώσουν τη σύνθεση της χώρας.

  Δεν χρειάζεται να αποκτήσουν την ιθαγένεια για να καλέσουν την οικογένειά τους στη χώρα. Μπορούν να το κάνουν πολύ πριν (όταν συμπληρώσουν μόνο δυο και όχι πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα). Το προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκή οδηγία περί οικογενειακής επανένωσης .
  Άρθρο 5 ΠΔ 131/06
  Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση:
  1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειάς του, κατά το άρθρο 4 του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται, όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας.»

  Πρώτον πρέπει να κάνει αίτηση η οποία μπορεί να απορριφθεί. Έχει λοιπόν σαφώς λιγότερα δικαιώματα από τον Έλληνα.

  Δεύτερον, τα ανήλικα παιδιά ενός πολιτογραφημένου πολίτη, ακόμα κι αν μένουν εκτός της Ελλάδας γίνονται Έλληνες πολίτες ως τέκνα Έλληνα πολίτη. Το ίδιο στη συνέχεια και για τα εγγόνια, δισέγγονά του, κ.ο.κ. Όλοι αυτοί έχουν απόλυτο δικαίωμα να έρθουν στην Ελλάδα.

  Μπορεί λοιπόν άνετα ένας μετανάστης να έρθει μόνος στην Ελλάδα μαζί με ένα παιδί-άγκυρα, η φοίτηση του οποίου σε ελληνικό σχολείο του δίνει την ιθαγένεια, και στη συνέχεια στον πατέρα του. Μετά, τα άλλα 4 αδερφάκια του που έμειναν πίσω λ.χ. στο Πακιστάν με τη μητέρα ή τους παππούδες τους γίνονται Έλληνες πολίτες ως τέκνα Ελλήνων πολιτών. Σε μια γεννιά από έναν αρχικό μετανάστη έχουμε φτιάξει 1-2 ντουζίνες «Ελλήνων» με δικαίωμα να έρθούν όλοι στην Ελλάδα.

  «10. Η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματική.»»Γενικά, όταν κάτι δεν μας αρέσει το βαφτίζουμε αντισυνταγματικό. Το δημοψήφισμα προβλέπεται ως θεσμός από το Σύνταγμα μας στο άρθρο 44 παρ.2 και δεν λέει πουθενά ότι όταν πολλοί ή λιγότεροι πολίτες το θελήσουν μπορούν να προκαλέσουν τη διεξαγωγή του.»»Σε κάθε περίπτωση το σύνταγμα μας προβλέπει ότι η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο και στη απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής για εθνικά θέματα. Στην περίπτωση ψηφισμένου νομοσχεδίου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής μετά από πρόταση των δύο πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών…»»Άρθρo 44″»*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.
  Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.
  Aν το νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.»

  Ουδείς λέει πως η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα είναι αντισυνταγματική. Πρόκειται για επιχείρημα-«αχυράνθρωπο» (strawman argument).

  Αυτό όμως που ισχύει είναι πως η προσφυγή σε δημοψήφισμα για «σημαντικό κοινωνικό ζήτημα» με υπογραφές 5% του εκλογικού σώματος αποτελούσε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική μεταρρύθμιση.

  Ενώ το ΠΑΣΟΚ λοιπόν μπορεί (τυπικά) να κρυφτεί πίσω από το Σύνταγμα και να μην κάνει δημοψήφισμα, πρέπει ταυτόχρονα να εξηγήσει γιατί (ουσιαστικά) θα το πράξει αν συγκεντρωθεί τέτοιος αριθμός υπογραφών.

  «11. Η χορήγηση ιθαγένειας σε μετανάστες είναι βόμβα στα θεμέλια της εθνικής και κοινωνικής συνοχής.

  Οι μοναδικοί που ετοιμάζονται για πόλεμο και συγκρούσεις υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα βίαιο λόγο είναι ένα μέρος από αυτούς που αντιτίθενται στις προτάσεις της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι πολίτες μιας χώρας αλλά και οι κάτοικοι της μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβλήματα. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής μπορεί να αποτελέσει ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός από τα δικαιώματα ανθρώπων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας.»

  Οι πολίτες μιας χώρα μοιράζονται διαφορετικές ανησυχίες και προβλήματα. Άλλα τα προβλήματα των κατοίκων της Εκάλης, του Διδυμότειχου, του Καστελόριζου. Ακόμα και όταν μοιράζονται τα ίδια προβλήματα όμως, επιλέγουν διαφορετικές λύσεις. Γι’αυτό υπάρχουν άλλωστε κόμματα, και γι’αυτό γίνονται και δημοψηφίσματα.

  Η ιστορία θα δείξει αν η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

 19. […] Πολιτογράφηση αλλοδαπών: 11 σύντομες απαντήσεις 1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των αλλοδαπών που δικαιούνται την Ελληνική Ιθαγένεια σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγένειας. Πράγματι. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε πέντε χρόνια αντί για δέκα (ισχύων Κώδικας Ιθαγένειας). Κατά τα άλλα οι προϋποθέσεις δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. […] Η μείωση του χρόνου παραμονής δεν σημαίνει μόνο πως ο μετανάστης θα πρέπει να περιμένει λιγότερο για να γίνει Έλληνας πολίτης. Σημαίνει και πως θα αυξηθεί ο αριθμός όσων θα μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες, αφού κάποιοι μετανάστες μένουν νόμιμα στην Ελλάδα για 5 χρόνια, αλλά δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μείνουν μόνιμα για 10. Επιπλέον πιθανοί νέοι μετανάστες συνυπολογίζουν το καθεστώς ιθαγένειας που επικρατεί σε μια χώρα πριν αποφασίσουν να έρθουν εδώ ή να πάνε κάπου αλλού. Οι δε προϋποθέσεις αλλάζουν ριζικά: απαλείφονται οι προϋποθέσεις του ήθους, της προσωπικότητας, της γνώσης της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Θεωρεί ο κ. Χρονόπουλος πως αυτές οι αλλαγές είναι άνευ σημασίας; 2. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει ιθαγένεια στους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του να αιτηθούν την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ιθαγένεια δεν αποδίδεται αυτομάτως. Αν δεν την επιθυμούν, μπορούν έτσι κι αλλιώς να επιλέξουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμενόντος μετανάστη. Σημειωτέον ότι: Σε πέντε χρόνια οι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας δικαιούνται να τους χορηγηθεί άδεια επί μακρόν διαμένοντος βάσει της οποίας θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ με αυξημένη προστασία απέναντι στην απέλαση και στις διακρίσεις . Οι αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες δεν απελαύνονται από την στιγμή που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι, ενώ οι Κοινοτικοί έχουν από την πρώτη στιγμή και χωρίς καμία άλλη διατύπωση δικαίωμα εγκατάστασης και εργασίας, σε όποια χώρα της Ε.Ε. θελήσουν. […]

 20. πολύ καλά κάνατε και αναδημοσιεύσατε το κείμενο, η ύπαρξή του είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη.

  • Προσωπικά θα ήθελα να μάθω που διαμένουν όσοι «προοδευτικοί» υπερασπίζονται τους παράνομους μετανάστες. Έχουν ποτέ βιώσει τις καταστάσεις του Κέντρου της Αθήνας; Θα ήθελαν να μένουν σε αυτά τα μέρη; Ή διαμένουν στην Κηφισιά, την Εκάλη, το Κολωνάκι, το Ψυχικό (όπου νομίζω μένει και ο κος Καμίνης) κλπ και μιλούν εκ του ασφαλούς; Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είμαστε οι καλοί Σαμαρείτες και να αφομοιώσουμε όλο αυτό το χαμό ξένων που έρχονται παράνομα στη χώρα ενώ έχουμε τόσα άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε. Και επίσης ποιος λέει ότι θέλουν να αφομοιωθούν; Θεωρώ πολύ δύσκολο να ενσωματωθεί κάποιος Ασιάτης, μουσουλμάνος κλπ σε μια χώρα όπως η Ελλάδα γιατί έχει πολύ διαφορετικές αρχές, ήθη, νοοτροπία εν γένει, σε αντίθεση π.χ. με τους Αλβανούς οι οποίοι απέδειξαν ότι είναι και ικανοί και εργατικοί και τέλος πάντων έχουν ενσωματωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ελληνική πραγματικότητα. Σε τελική ανάλυση έχουμε ως κράτος πολύ μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς γίνεται να έχουμε επιτρέψει να μας κυβερνάνε άτομα όπως ο σουβλακοφάγος της Ραφήνας και το δήθεν σοσιαλιστικό αντίπαλο δέος ο μισο-χαζός και ως εκ τούτου επιίνδυνος, Γιωργάκης. Αν καταλάβουμε αυτό και εν συνεχεία το λύσουμε κιόλας, τότε προβλήματα όπως των μεταναστών, των ναρκωτικών, της ανήλικης πορνείας κλπ θα αποτελούν πταίσματα προς επίλυση. Αλλά δεν το βλέπω. Οπότε ας ψηφίσουμε ξανά με αυτούς τους γελοίους εκλογικούς νόμους που έβγαλαν δήμαρχο τον Καμίνη (και τον κάθε Καμίνη εννοείται) με 15.8% επί των εγγεγραμένων (77.000 ψήφοι σε 490000 εγγεγραμένους) και μετά ας αναρωτηθούμε γιατί όλα πάνε κατά διαόλου και ας περιμένουμε να δούμε και τον Σαμαρά Πρωθυπουργό όταν θα έχει τελειώσει το θεάρεστο έργο του ο Εθνοσωτήρας Γ.Α.Π.

 21. Kalhmera se olous ..

  Egw den problimatizome poly gia thn apoktisei tis ithageneias ..ara tha ithela na rotiso to ekseis ..prwta omws tha ithela na sas zitisw sygnomi pou grafw sta greeglish …Eimai sthn Ellada apo to 2000, exo mpei nomima stin xora e touti, ws mathitis exo teliosei gymanseio , kai ystera ena K.E.K ( Kentro Epaggelmatikis Katartishs) , ola kala mexrei ekei epeita paranomos, meta thn leiksei tis spoudastikis bebaiwseis,
  To ’05 nomimopoioume kia apo tote ews simera eimai nomios, mexrei pou, meta thn teleftea katathesei dikaiologitikwn gia ananewsh ths adeias ergasias kai diamonis mou sthn Ellada . aporipteteo fakelos mou gia elipsei stoixeion , gia to logo oti den ekplirwno sto synolo thn asfalias mou ( enshma ), kai kaloumai na prosethoso kai alla dikeologjikitka ta opoia den exo bebaia, tora ti ginete ?
  Epeidi milisa me kapoious armodious kai mou eipan pos tha apoktiso mia eidiki bebeosei oti den mporo na asfalisto …

  ..Tha ithela na sas diefkriniso, pos mesa se ayto to diastima exo sthn katosei mou dyo oxeima se plhris nomimopoish, eimai forologoumenos politis, opos oloi bebaia, kai afti thn stigmi eimai mathitis se nyxterino EPAL , kai melos ths Akadhmias Aiforou Anaptiksis tou nisitikou xorou ( Dyktio DAFNH ), epipleon, tha ithela na sas po oti, i katathesi mou gia adeia epimakron diamenotos den egrithike gia to logo oti mia xronia den kaliptomoun plhreis forologiaka, (6. 700 euro) eisodima , apo to 8,500 pou einai to katotero oreio ..episeis perimeno mia Ypourgeiki apofash gia thn egkrisei toy monadikou empodiou gia thn apoktisi tou epimakron diamenontos , giati ekplirona ola ta ypoloipa dikeologika .

  To erotima mou exei na kanei me to ekseis .:

  Ti ginete tora pleon pou tha exo aftin tin idiki bebeosi ?,
  Tha exo dikeoma na exo stin katoxei mou ta oximata mou? ,
  tha mporo na kanw forologkiki dilosei ?.
  pos tha eimai asfalismenos , tha exo to bibliarion ygeias ?
  Tha mporo na takseidebo stin xora mou ?

  Einai pola ta erotimata alla doste mou mia geniki eikona …eimai se anamoni tis apantiseis sas ..

  Sas eyxaristo ek twn proterwn
  Elvin Alizoti

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: